İşte Atatürk

Fotoğraflar
RSS
İstanbul Galatasaray Lisesi'nde. (02.12.1930)
İstanbul Galatasaray Lisesi'nde. (02.12.1930)
Eklenme Tarihi: 05.12.2010:0
İstanbul Galatasaray Lisesi'nde. (02 Aralık 1930) (işte o an)

İstanbul Galatasaray Lisesi'nde. (2 Aralık  1930)

                                                                                     

Ayın Tarihi mecmuası bu olayı şöyle anlatır:

"3.12.1930; Reisicumhur Gazi Hz. saat ikide otomobille saraydan hareket ederek sıra ile Harp Akademisi, Mülkiye ve Harbiye Mekteplerini... Buradan Galatasaray Lisesi'ni teşrif ettiler.(...) Galatasaray Lisesi'nde kütüphanenin hatıra defterini imzaladılar. Daha sonra müdür odasında bir müddet oturarak mektebin vaziyeti umumiyesi ve talebenin durumu hakkında konuştular. İmla, resim ve lisan derslerinde bulundular, mektep müdüründen uzun uzadıya izahat aldılar..."

(Cilt 23-24, Sayı: 79-81, Sayfa: 6630-6631)

İstanbul Galatasaray Lisesi'ni ilk ziyaretinde. (02 Aralık 1930)

O zamanlar Lise Müdürü ve iki yıl sonra da Kulüp Başkanı olan Fethi İsfendiyaroğlu'nun 8.12.1930 tarihli "Reisicumhur Hazretlerinin Mektebimizi ziyaretleri" hakkında rapor'dan :

"Derslerden sonra mektebin her tarafını, bilhassa müzelerimizi ve konferans salonunu gezdiler… Ve hatıra defterlerini imzaları ile tezyin buyurdular."

İşte bu müzeyi, Galatasaray Liseli, Ruşen Eşref Ünaydın'dan bilgi edinerek gezen armağan ve belgeleri birer birer inceleyen  Gazi Mustafa Kemal Paşa şeref köşesinde duran büstü ile harf devrimini yaptığının ayına varmadan yazdırıp imzaladığı mektubunu görünce, Ruşen Eşref'e dönerek :

-"Bu kıymetli müzeye fotoğrafım lazım, imzalayıp vereyim" der.

12 gün sonra bir yaveri aracılığı ile gönderdiği boylarına yakın olan fotoğraflarının üzerine Büyük Önder, okul ve kulüp gözetmeksizin büyük bir incelik göstererek şunları yazarak yazarak imzalamışlardır:

"14. XII. 1930 GALATA SARAYA - GAZİ M. KEMAL"

İstanbul Galatasaray Lisesi'ne hediye ettiği portre

Fotoğraf kaynağı: Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Foto Cemal Işıksel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969. Sayfa: 77

Fotoğraf: Cemal Işıksel
Ana Sayfa | Teşekkürler | Kullanım Şartları | Gizlilik | İletişim | RSS
Web Hosting Natro.com
Powered by www.minibilisim.com.tr