İşte Atatürk

Fotoğraflar
RSS
Savarona Yatı'nda, İstanbul. (14.06.1938)
Savarona Yatı'nda, İstanbul. (14.06.1938)
Eklenme Tarihi: 23.09.2010:4
Savarona Yatı'nda, İstanbul. (14 Haziran 1938) (işte o an)

Savarona Yatı'nda, İstanbul. (14 Haziran 1938)

                                                                                         

Atatürk'ün 14 Haziran 1938 yılında yurt dışında bulunan Manevi kızı Afet İnan'a Savarona Yatı'ından yazdığı mektup: 

                                                      İstanbul Savarona Yatı 14.IV.1938

Afet;

H. R. Soyak ile benden mektup beklediğini bildirmiştin. Arzun her gün hatırımdadır. Şifahen Celal'e telefonla bildirmek üzre söylemekteyim. Ancak henüz kendim bir şey tespit edemedim.

Vaziyetim şudur; hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek, hususile burundan yapılan atuşman üzerine gelen kusma neticesi; yapılan istirahatları hiçe indirmiştir. İstanbul'a gelince, hükümet reyimi almağa dahi lüzum görmeksizin, Fissenje'yi getirtti. Yeniden tetkik, muayene yapıldı. Karaciğeri eski halinden farksız ve karnı birkaç kiloluk müterakim su ve gaz dolayısiyle şişkin ve defigüre bir halde buldular. Şimdilik Temmuz on beşe kadar yeni tretman ve yeni rejim tahtında repo apsolüyü zaruri buldular.

Bunun esası da yatak ve şezlong istirahatidir. Bu müddet sonunda Fissenje tekrar gelecektir. Ahvali umumiyem eyidir. Tamamen iadeyi afiyet ümit ve vaadi kuvvetlidir. Senin için asla mucibi merak ve endişe olmamalıdır. Serin kanlılıkla imtihanlarını vererek muvaffakiyetle avdetini bekler ve muhabbetle gözlerinden öperim.

İkarmet için Savarona'yı tercih ettiler. Yat şimdilik saray karşısında demirlidir.

Malumun olan devlet işleri için Başbakan ve diğer bakanlar sık, sık gelip yatta misafir olmaktadırlar.

Nutkunu Şükrü Kaya Türkçe'ye çevirmektedir. Matbuata verilecektir.

                                                      K. Atatürk

Fotoğraf kaynağı: Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Foto Cemal Işıksel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969. Sayfa:165

Fotoğraf: Cumhuriyet Gazetesi Arşivi
Ana Sayfa | Teşekkürler | Kullanım Şartları | Gizlilik | İletişim | RSS
Web Hosting Natro.com
Powered by www.minibilisim.com.tr